ÖZAK AKADEMİ

Daha iyiye, daha kaliteliye ve daha mükemmele ulaşmanın başlıca yolu, kurum çalışanlarının sürekli bir gelişim içinde olmasıdır. Çünkü günümüz iş dünyasında; öğrenme durduğunda, başarı da duracaktır. Özak Global’in, girdiği her sektörde sürekli yükselen bir grafik çizmesinin en temel sırrı, çalışanlarının gelişimine özen göstermesi ve onları daimi olarak güncellemesidir.

Bireysel ve ekipsel gelişimin kurumsal gelişimin anahtarı olduğunu bilen Özak Global, çalışanlarını yıl boyunca süren, etkin ve yenilikçi bir eğitim sürecine dahil etmektedir. Bu eğitimlerin merkezi olan Özak Akademi, bütünsel olarak şirketin performansını artırmak ve her bir çalışanına "hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren" gelişim yatırımları yapma misyonuna sahiptir.

Özak Akademi; iş ihtiyaçlarını doğru anlama ve analiz edebilme, sistemdeki iç ve dış tüm kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanabilme, zamanında ve hızla doğru gelişim yatırımları yapabilme, geri dönüşü ölçüp, sürekli iyileştirmeler gerçekleştirebilmede uzman bir yapıya sahiptir. Özak Akademi, bunun için kendi uzman kadrosunu da sürekli geliştirmekte, özellikle iş birimleri ve yönetim ekibi ile bir takım olarak çalışmaktadır.

Vizyonunu, dünya birinci liginde oynayacak markalar ile bütünleştiren Özak Global, bu hedefe ulaşabilmek için çalışanlarının kişisel ve mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla eğitim ve geliştirme faaliyetlerini aşağıdaki başlıklar altında yürütmektedir:

Oryantasyon Eğitimi
Yeni göreve başlayan personelin bünyesinde olduğu şirketin amaç ve politikasını, yapısını, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını, diğer departmanların iş süreçlerini tanımaları için yapılan eğitimdir.

Temel Eğitim
İşe yeni başlayan personele yapacağı işin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen eğitimdir.

Geliştirme Eğitimi
Çalışmakta olan personelin kendi alanı ile ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi edinmesi ve yeteneklerini geliştirmesi için uygulanan eğitimlerdir.

Tamamlama Eğitimi
Görev değişikliği yapılan personelin yeni görevinin gerektirdiği yeterlikleri kazanması için uygulanan programlardır. Kadro unvanının yükseltilmesini değil, iş veya görev alanını değiştirmeyi sağlayan bu tür programlar ihtisas ve meslek eğitimi niteliğindedir.

İşbaşı Eğitimi
Çalışanların işiyle ilgili özellikle mesleki ve teknik konularda bilgi sahibi olabilmeleri için iş başında verilen eğitimlerdir.

Özak Akademi Eğitim Yöntemlerimiz

Sınıf İçi Eğitim
Belli bir davranış değişikliğini veya bilgi-becerideki artışı sağlamayı hedefleyen, eğitmenlerle sınıf ortamında en az 8, en fazla 16 katılımcı ile gerçekleştirilen eğitim platformudur.

Seminer ve Konferanslar
Çalışanların kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, yeni trendleri takip ederek iş modellerini ve süreçlerini geliştirip, zenginleştirebilmeleri için katıldıkları platformlardır.

Koçluk
Dış danışmanların desteği ile hayata geçirilen koçluk uygulamaları, bireylerin gelişim programlarını desteklemeyi ve kişilerin/grupların spesifik gelişim ihtiyaçlarına odaklanmayı amaçlar. Koçluk alan kişilerin sürecin sonunda organizasyonel hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini artırabilmeleri ve etkin birer lider/yönetici olabilmeleri için yetkinliklerinin geliştirilmesi ve davranışlarının istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir.

DVD Oryantasyon Seansı
DVD seanslarında yeni mesai arkadaşlarına şirket bölümlerinin özelliklerinin gözlemlenebildiği sinema filmlerinden örnek sahneler gösterilir. Bu seanslar 18-20 kişilik gruplarla gerçekleştirilen gelişim aktiviteleridir.